A tantárgyak évenkénti és félévenkénti beosztása

Sorszám

K

ó

d

A tantárgy neve

TANÁR / MUNKATÁRS

SZ A tantárgy jellege Óraszám összesen Egyéb órák KREDIT-PONTOK
E GY KM
ELSŐ ÉV
1.   Bevezetés a nyelvtudományba Kovács Rácz Eleonóra, Szabó Laki Boglárka 1 K 2 0 0 0 3
2.   Irodalomtudományi irányzatok Faragó Kornélia, Novák Anikó 1 K 1 2 0 0 6
3.   Középkori magyar történelem Györe Zoltán, Pfeiffer Attila 1 K 2 1 0 0 3
4.   Az akadémiai írás alapjai Novák Anikó 1 K 1 2 0 0 3
5.   Régi magyar irodalom 1 Utasi Csilla 1 K 2 1 0 0 6
6.  

A szerb nyelvtan alapjai:

fonetika és morfológia

Nada Arsenijević,

Jelena Redli

1 K 2 2 0 0 3
7.   Fejlődéslélektan Göncz Anna 1 K 2 1 0 0 3
8.  

Választható tárgy 1

IDEGEN NYELV 1

NYELVI KÖZPONT 1 VT 0 4 0 0 3
9.   Általános nyelvészet Pásztor Kicsi Mária, Szabó Laki Boglárka 2 K 1 2 0 0 6
10.   Helyesírás és a lektorálás alapjai Kovács Rácz Eleonóra, Szabó Laki Boglárka 2 K 2 2 0 0 6
11.   Régi magyar irodalom 2 Utasi Csilla 2 K 2 1 0 0 6
12.   Újkori magyar történelem Györe Zoltán, Pfeiffer Attila 2 K 2 1 0 0 3
13.   A szerb nyelvtan alapjai: szintaxis Nada Arsenijević, Jelena Redli 2 K 2 2 0 0 3
14.   Pedagógiai pszichológia Göncz Anna 2 K 2 1 0 0 3
15.  

Választható tárgy 2

IDEGEN NYELV2

NYELVI KÖZPONT 2 VT 0 4 0 0 3
ЕSPB 60
MÁSODIK ÉV
16.  

Magyar nyelv 3.

Morfológia és szintaxis

Pásztor Kicsi Mária, Szabó Laki Boglárka 3 K 2 2 0 0 3
17.   Fonetika Pásztor Kicsi Mária, Szabó Laki Boglárka 3 K 2 1 0 0 6
18.   Világirodalom 1 Csányi Erzsébet 3 K 2 2 0 0 6
19.   A 19. századi magyar irodalom 1 Bence Erika 3 K 2 1 0 0 6
20.   Választható tárgy 3   3 VT         3
  1 Művelődésszociológiai és kulturális antropológia Lázár Zsolt 3 V 2 0 0 0 3
  2 Fordításelmélet Andrić Edit 3 V 2 0 0 0 3
21.   Választható tárgy 4   3 VT         3
  1 Folyóirat-kultúra és kiadványszerkesztés Toldi Éva 3 V 2 0 0 0 3
  2 Szemantika Katona Edit, Kovács Rácz Eleonóra 3 V 2 0 0 0 3
22.  

Választható tárgy 5

IDEGENY NYELV 3

NYELVI KÖZPONT 3 VT 0 4 0 0 3
23.  

Magyar nyelv 4.

Lexikológiai szemantika

Kovács Rácz Eleonóra,

Tóth Juhász Tímea

4 K 2 2 0 0 3
24.  

Magyar nyelv 2.

Funkcionális stílusok

Kovács Rácz Eleonóra,

Tóth Juhász Tímea

4 K 2 2 0 0 3
25.   A 19. századi magyar irodalom 2 Bence Erika 4 K 2 1 0 0 6
26.   Stilisztika és retorika Faragó Kornélia, Novák Anikó 4 K 1 2 0 0 3
27.   Világirodalom 2 Csányi Erzsébet 4 K 2 1 0 0 6
28.   Választható tárgy 6   4 VT         3
  1 Kosztolányi-stúdium Harkai Vass Éva 4 V 2 0 0 0 3
  2 Magyar–délszláv intertextusok Utasi Csilla 4 V 2 0 0 0 3
29.   Választható tárgy 7   4 VT 2 0 0 0 3
  1 Esztétikatörténet Faragó Kornélia 4 V 2 0 0 0 3
  2 Szerbmagyar nyelvi kontaktusok Dušanka Zvekić-Dušanović 4 V 2 0 0 0 3
30.  

Választható tárgy 8

IDEGENY NYELV 4

NYELVI KÖZPONT 4 VT 0 4 0 0 3
ЕSPB 60
HARMADIK ÉV
31.   A modernség kezdete és kora Harkai Vass Éva, Novák Anikó 5 K 2 2 0 0 6
32.   Komparatisztika és interdiszciplinaritás Hózsa Éva, Horváth Futó Hargita 5 K 2 1 0 0 3
33.   Mondattan 1 Katona Edit 5 K 2 2 0 0 3
34.   A történeti nyelvtudomány alapjai Oszkó Beatrix 5 K 2 0 0 0 3
35.   Verstan, versértelmezés Toldi Éva 5 K 2 2 0 0 6
36.   Interaktív pedagógia Ivanović Josip 5 K 2 1 0 0 3
37.   Választható tárgy 9   5 VT         3
  1 Vajdasági magyar kultúrtörténet Ispánovics Csapó Julianna 5 V 2 1 0 0 3
  2 A szerb nyelvművelés és helyesírás alapjai (szerb nyelven)

Jasmina Dražić,

Milan Ajdžanović

5 V 2 1 0 0 3
  3 Shakespeare-kurzus Csányi Erzsébet 5 V 2 1 0 0 3
  4

Médiaműveltség

(szerb nyelven)

Dubravka Valić Nedeljković,

Jelena Kleut

5 V 1 2 0 0 3
  5 Informatikai írástudás Gellér Zoltán 5 V 1 2 0 0 3
  6 Nyitott forráskódú szoftverek Gellér Zoltán 5 V 1 2 0 0 3
38.   Választható tárgy 10   5 VT         3
  1 Gyakorlati retorika Katona Edit 5 V 1 1 0 0 3
  2 Fordítás és tolmácsolástechnika Andrić Edit, Horváth Futó Hargita 5 V 1 1 0 0 3
39.   A modernitás után Harkai Vass Éva, Novák Anikó 6 K 2 2 0 0 6
40.   Könyvtártan és kultúramenedzsment Ispánovics Csapó Julianna 6 K 1 1 0 0 3
41.   Népköltészet és elitkultúra Bence Erika 6 K 2 1 0 0 6
42.   Mondattan 2 Katona Edit 6 K 2 2 0 0 3
43.   Magyar nyelvtörténet Oszkó Beatrix 6 K 2 1 0 0 3
44.   Didaktika Ivanović Josip 6 K 2 1 0 0 3
45.   Választható tárgy 11   6 VT         3
  1 Magyar népi kultúra Ispánovics Csapó Julianna 6 V 2 1 0 0 3
  2 A nyelvi kommunikáció formái Pásztor Kicsi Mária 6 V 2 1 0 0 3
  3 Populáris kultúra és életstílusok Lázár Zsolt 6 V 2 1 0 0 3
  4

A szerb nyelvi norma kialakulása

(szerb nyelven)

Isidora Bjelaković,

Dušanka Vujović

6 V 2 1 0 0 3
  5 Web Design Gellér Zoltán 6 V 1 2 0 0 3
46.   Választható tárgy 12   6 VT         3
  1 Magánélet Magyarországon a 18. és 19. században Györe Zoltán, Pfeiffer Attila 6 V 1 2 0 0 3
  2 Szakfordítás szerbre/magyarra Pásztor Kicsi Mária, Andrić Edit 6 V 1 1 0 0 3
ЕSPB 60
NEGYEDIK ÉV
47.   Narratológia/prózaelemzés Faragó Kornélia, Novák Anikó 7 K 2 2 0 0 6
48.   Regény a 20. században Harkai Vass Éva, Novák Anikó 7 K 2 1 0 0 6
49.   Szociolingvisztika Kovács Rácz Eleonóra, Tóth Juhász Tímea 7 K 1 1 0 0 3
50.   A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana 1 Hózsa Éva, Horváth Futó Hargita 7 K 1 2 0 0 6
51.   Pszicholingvisztika Pásztor Kicsi Mária 7 K 1 1 0 0 3
52.   Választható tárgy 13   7 VT         3
  1 A magyar történelmi regény Bence Erika 7 V 2 0 0 0 3
  2 Kontrasztív nyelvészet Andrić Edit 7 V 1 1 0 0 3
53.   Választható tárgy 14   7 VT         3
  1 Világirodalmi regénykurzus Csányi Erzsébet 7 V 2 0 0 0 3
  2 Pragmatika Oszkó Beatrix, Szabó Laki Boglárka 7 V 2 0 0 0 3
54.   Vajdasági magyar irodalom Toldi Éva 8 K 2 2 0 0 6
55.   Dialaktológia Oszkó Beatrix 8 K 2 1 0 0 3
56.   Szövegtan Pásztor Kicsi Mária, Szabó Laki Boglárka 8 K 2 2 0 0 6
57.   Magyar kultúrtörténet Ispánovics Csapó Julianna 8 K 1 1 0 0 3
58.   A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana 2 Hózsa Éva, Horváth Futó Hargita 8 K 2 2 0 0 3
59.   Választható tárgy 15   8 VT         3
  1 Nyelvjárási szövegek Oszkó Beatrix 8 V 2 1 0 0 3
  2 Műfordítás szerbre/magyarra Horváth Futó Hargita 8 V 2 1 0 0 3
60.   Választható tárgy 16   8 VT         3
  1 József Attila-stúdium Harkai Vass Éva 8 V 2 0 0 0 3
  2 A kognitív metaforaelmélet Katona Edit 8 V 1 1 0 0 3
61.   Szakmai gyakorlat Horváth Futó Hargita 8 K 0 0 0 2 3
ЕSPB 60
A kreditpontok száma 240

Megjegyzés:Sz – szemeszter, K telezőrgy;Vválaszthatórgy, E előadás, GY – gyakorla, KM – kutatómunka, E – egyéb

 

 

Magyar Tanszék alapstúdium tanterv 2015. évi akkreditáció szerint