Nyomtatás

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (Újvidék, 2001) és az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 2006 óta Vajdaság Autonóm Tartomány Tudományügyi és Technológiafejlesztési Titkársága kiemelt jelentőségű tudományos projektuma keretében létrehozta a Kontextus Műhelyt, amelynek tagjai az újvidéki BTK és a szabadkai MTTK tanárai, tanársegédei, valamint vajdasági kutatók. A projekt nemzetközi jellegét hét külföldi partneregyetem biztosítja: Magyarországról a pécsi, veszprémi, szegedi egyetem, Szlovéniából a Maribori Egyetem, Romániából a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem, Horvátországból a J. J. Strossmayer Egyetem, Szlovákiából a nyitrai Konstatntin Filozófus Egyetem. A projekt keretében 2006 óta minden évben tartunk egy konferenciát, valamint megjelenik egy tanulmánykötet a Kontextus Könyvek sorozatban. Projektvezető: dr. Csányi Erzsébet.

A humántudományi, társadalomtudományi és interdiszciplináris kutatások középpontjában elsősorban a vajdasági irodalmi, nyelvi, színházi, művelődéstörténeti jelenségek állnak, ugyanakkor a tanulmányok célja részben a vajdasági magyar irodalom interkulturális kontextualizációja. 

A vajdasági irodalom interkulturális diszkurzusa az egymást átható, egymásba áttűnő kulturális kódok furcsa torkolatát képezi. A projekt Vajdaságot mint a kulturális kódok deltavidékét szemléli. Ezt a képzetet Tolnai Ottótól kölcsönzi, aki a delta fogalmát önleíró metaforaként használja mint a kisebbségi kultúrát meghatározó sokgyökerű identitás, plurális kódrendszer emblémáját. Számára Vajdaságot mint kulturális olvasztótégelyt a balkáni-mediterrán-bácskai komponensek határozzák meg. E torkolatban minden formáját veszíti, ágas-bogassá válik, miközben sós és édes víz egybeörvénylik, kavarog, s e metamorfózisban a folyó átminősül tengerré, s átadva kincseit a tengernek valami újat teremt. A delta az a pont, ahol érintkezik vég és kezdet. A határ maga is deltaszituáció: felbomlás, identitásvesztés, önmegkérdőjelezés, önmegszüntetés, szinte a halál átlépése és valami többlettudással való újjászületés. Ingalét az Én és a Másik, az otthon és az idegen, a forrás és a cél, a periféria és a centrum, a marginalitás-minoritás és a dominancia között.