A csoport

JAVÍTÁSI KULCS                                                                                         

FELVÉTELI TUDÁSFELMÉRŐ IRODALOMBÓL

 

1. Olvassa el az alábbi szöveget, majd töltse ki a táblázatot!

Alexandre Dumas A három testőr
Stendhal Vörös és fekete
Lev Tolsztoj Háború és béke
Charles Dickens Copperfield Dávid
Daniel Defoe Robinson Crusoe
Honoré de Balzac Goriot apó
   
   

 

2. Soroljon föl három olyan vers formában írott művet a magyar vagy a világirodalomból, amelynek címében személynevet (vagy becenevet) talál! Nevezze meg szerzőjüket is!

Balassi: Hogy Júliára talála…, Csokonai: Dorottya, Csokonai: Lillához, Berzsenyi: Horác, Ady: Lédával a bálban, Léda a hajón, Vörösmarty: Csongor és Tünde, Vörösmarty: Zalán futása, Byron: Childe Harold zarándokútja, Petőfi: Csokonai, Arany: Vojtina…, Arany: V. László, Arany: Buda halála, Shakespeare: Rómeo és Júlia, Shakespeare: V. Henrik király, Molière: Tartuffe, Puskin: Jevgenyij Anyegin, Katona: Bánk bán

 

3. Helyénvalónak tartja-e a fenti állítást, miszerint a szerző a címadással félrevezeti az olvasót? Fejtse ki helyeslő vagy egyet nem értő érveit irodalmi művekre való hivatkozással!

A fogalmazási készség, az érvelés képességének felmérése, helyesírás értékelése.

4. Töltse ki a táblázatot! A szerző bármely műve elfogadható helyes válaszként, ha a műfajt helyesen tünteti fel a teszt kitöltője.

A mű címe Szerző Műfaj
  Janus Pannonius  
  Nemes Nagy Ágnes  
Földi menny Vörösmarty Mihály  
  Ottlik Géza  
Bánk bán Katona József  
  Franz Kafka  

 

5. Ki írta a verset, amelynek alább a részletét adtuk meg, és mi a címe?

Kassák: A ló meghal, a madarak kirepülnek

 

6. Mely stílusirányzatot társítaná a fenti vershez? Keretezze be!

Realizmus                                            Naturalizmus

Szürrealizmus                                      Rokokó

7. Írja be a hiányzó szövegrészeket, majd válaszoljon a kérdésre!

Isten, áldd meg a …magyart……………….

Jó kedvvel, …bőséggel……………………,

Nyújts feléje …védő………… …kart………..,

ha…   …küzd…… ellenséggel;

Bal sors akit ……régen……… tép,

Hozz rá víg …esztendőt………………,

Megbünhödte már e …nép……

A múltat s ……jövendőt……………….!

Ki a mű szerzője, és mi a címe? Kölcsey: Hymnus

 

8. Irodalmi totó

Ismerhette-e személyesen?…

    IGEN NEM
Arany János Petőfi Sándort X  
Esterházy Péter Móricz Zsigmondot   X
Nemes Nagy Ágnes Mészöly Miklóst X  
Balassi Bálint Juhász Gyulát   X
József Attila Kassák Lajost X  
Kosztolányi Dezső Ady Endrét X  

9. Ki ez az író?

Szirmai Károly

 

10. Kösse össze a megfelelőket!

Szenteleky Kornél                                        Bácskai éjjel

Majtényi Mihály                                         Jakab, a késes

Ács Károly                                                   Önarckép, félhomályban

Domonkos István                                         Kormányeltörésben

 

11. Ki a szerzője, és mi a címe?

Ezek a kedves kis portékák, ezek a szőke asszonyok olyan szelídek, olyan jók, mint a bárányok. Legalább ez a Timár Zsófi, ez egészen olyan… (Szemelvény az Olvasókönyvből)

Mikszáth: Timár Zsófi özvegysége

 

12. Húzza alá a megfelelőt!

A fenti szöveg   regény,   elbeszélés,   napló,   dráma részlete.

13. Keretezze be a poétikai fogalmat, amelyre az alábbi meghatározás illik!

Görög eredetű szó, jelentése tettetés. Dicséretbe rejtett elutasítás, elismerésbe rejtett gúny. Használata két-, illetve többértelműségre utal: az állításnak nem az az értelme, amit tartalmaz, hanem annak ellentéte igaz.

Drámai helyzet                                                 Irónia

Komédia                                               Katarzis

 

14. Nevezzen meg öt kortárs vajdasági magyar költőt/írót!

 

15. Nevezzen meg öt kortárs magyar írót/költőt!