A „legrangosabb” vajdasági magyar díjakról és a díjkiosztó bizottságokról

          Az újvidéki Magyar Tanszék karácsonyi évzáró összegzésében felhívja a figyelmet arra, hogy elfogadhatatlannak tekinti az összeférhetetlenség jegyeit hordozó díj-odaítélési módozatokat, amelyek az utóbbi időben bukkantak fel a vajdasági magyar irodalmi intézményrendszerben. A professzionális etika szempontjából elutasítják az olyan díjazási gyakorlatot ésdíj átvételét, amelynek bírálóbizottságában a tagok többségét hallgatói jogviszonyban levő diákok alkotják, és amelyet tanárnak/tanáruknak adományoznak kimagasló senior kutatói eredményeikért, szakmai tevékenységükért.

A Szenteleky- és a Híd-díj idei bizottsági összetételét illetően ezzel a problémával szembesülünk.

          2015. október 6-án a Szenteleky Kornél Irodalmi Díj és a Bazsalikom Műfordító Díj bírálóbizottsága: Bányai János elnök, Virág Gábor, Gazsó Hargita doktorandusz (az újvidéki bölcsészkaron hallgatói jogviszonyban van, mentora Faragó Kornélia), Lenkes László egyetemi hallgató (1999 óta az újvidéki Bölcsészkar Magyar Tanszékének hallgatója), Sági Varga Kinga doktorandusz (az újvidéki bölcsész​karon hallgatói jogviszonyban van, mentora Faragó Kornélia) Faragó Kornéliát, a bölcsészkar tanárát jutalmazta a Szenteleky Kornél Irodalmi Díjjal szerkesztői és irodalomszervezői munkásságáért.

       2015. november 16-án a Híd Irodalmi Díj bírálóbizottsága, Harkai Vass Éva, Piszár Ágnes, Berényi Emőke doktorandusz, Patócs László doktorandusz (az újvidéki bölcsészkaron hallgatói jogviszonyban van, mentora Faragó Kornélia) és Sági Varga Kinga doktorandusz (a bizottság elnöke, az újvidéki bölcsészkaron hallgatói jogviszonyban van, mentora Faragó Kornélia) a 2013-ban és 2014-ben megjelent vajdasági magyar irodalomtudományi alkotásokat értékelve meghozta döntését, és a 2015. évi Híd Irodalmi Díjat Utasi Csillának, a bölcsészkar tanárának ítélte oda Argumentum, fabula, história Heltai Gáspár műveiben című tanulmánykötetéért.

          Az összeférhetetlenség mozzanata mellett ugyanis ezekben a bírálóbizottságokban a hallgatók javára billenő 3:2-es arány azt jelenti, hogy ők döntik el, kik hoztak létre jelentős életműveket, eredményeket a vajdasági magyar kulturális és irodalmi életben.A vajdasági média híradása szerint ezek a legrangosabb vajdasági magyar kulturális díjak. Köztudott tény azonban, hogy a díj rangja mindenkor a bíráló bizottság összetételének kompetenciájával van összefüggésben.