A tantárgyak félévenkénti beosztása

Sor-szám

K

ó

d

A tantárgy neve

TANÁR / MUNKATÁRS

SZ A tantárgy jellege Óraszám összesen

KREDIT- PONTOK

(ESPB)

  E GY KM Egyéb órák
1.   Kutatásmódszertan Ispánovics Csapó Julianna 1 K 1 2 0 0 6
2.   Módszertani innovációk és kompetenciafejlesztés az anyanyelvi órán Horváth Futó Hargita 1 K 2 2 0 0 6
3.   Választható tárgy 1   1 V         3
  1 Irodalomelmélet és filmkultúra Losoncz Faragó Kornélia, Novák Anikó 1 V 2 1 0 0 3
  2 A magyar líra 1948 után Harkai Vass Éva 1 V 2 0 0 0 3
  3 A kisebbségi magyar irodalmak korszerű jelenségei Toldi Éva 1 V 2 1 0 0 3
  4 A 19. századi magyar irodalom és oktatási modelljei Bence Erika 1 V 2 1 0 0 3
4.   Választható tárgy 2   1 V         3
  5 Szakfordítás és szakterminológia   1 V 2 0 0 0 3
  6 Napló, életrajz, önéletírás Utasi Csilla 1 V 2 0 0 0 3
  7 Digitális módszerek a nyelvtantanításban Pásztor Kicsi Mária 1 V 2 0 0 0 3
  8 Világirodalmi drámakurzus Csányi Erzsébet 1 V 2 0 0 0 3
5.   Választható tárgy 3   1 V         6
  1 Diakrón szövegelemzési eljárások Oszkó Beatrix 1 V 2 1 0 0 6
  2 Irányzatok a nyelvtudományban és nyelvelméletek Kovács Rácz Eleonóra 1 V 2 1 0 0 6
  3 Alternatív módszerek az irodalomtanításban Novák Anikó 1 V 2 1 0 0 6
6.   Módszertani gyakorlat Hózsa Éva, Horváth Futó Hargita 1 K 0 2 0 2 6
6.  

Kutatómunka

 

Ispánovics Csapó Julianna, Horváth Futó Hargita, Losoncz Faragó Kornélia, Novák Anikó, Harkai Vass Éva, Toldi Éva, Bence Erika, Andrić Edit, Utasi Csilla, Pásztor Kicsi Mária, Kovács Rácz Eleonóra, Hózsa Éva, Katona Edit, Oszkó Beatrix 2 K 0 0 20 0 10
7.   Diplomamunka   2 О 0 0 0 0 20
  A kreditpontok (ESPB) száma 60

Megjegyzés:

Sz – szemeszter, K telezőrgy;Vválaszthatórgy, E előadás, GY – gyakorla, KM – kutatómunka, E – egyéb

 

 

Magyar Tanszék mesterstúdium tanterv 2015. évi akkreditáció szerint