BEIRATKOZÁS ÉVE: MENTOR: HALLGATÓ: MEGVÉDÉS ÉVE: DIPLOMADOLGOZAT CÍME:
2007 Dr. Hózsa Éva Nagy Kanász Viola 2010.06.29. A NOVELLA „PEREMÉN”: MŰFAJI DILEMMÁK AZ ÚJABB VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMBAN
2007 Dr. Hózsa Éva Sziveri Móra Regina 2008.10.15. PEREM-KÖZÉRZET ÉS CSALÁDMODELLEK A KORTÁRS VAJDASÁGI MAGYAR NOVELLÁKBAN
2007 Dr. Rajsli Ilona Nagy Éva 2009.04.14. A KÉPI ÁBRÁZOLÁS NYELVI ESZKÖZEI MIKES KELEMEN TÖRÖKORSZÁGI LEVELEIBEN
2007 Dr. Hózsa Éva Lódi Gabriella 2009.06.09. KORTÁRS NOVELLA ÉS REGIONALIZMUS A VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMBAN
2007 Dr. Hózsa Éva Crnković Gábor 2009.06.10. A SZÜLŐFÖLD INTERFERENCIÁI A VAJDASÁGI NOVELLAANTOLÓGIÁKBAN
2007 Dr Andrić Edit Tüskei Vilma 2009.09.23. A MAGYAR IGEKÖTŐS IGÉK SZERB EKVIVALENCIÁJÁNAK PROBLÉMÁI
2007 Dr. Láncz Irén Laki Boglárka 2008.09.16. ELVEK, STRATÉGIÁK ÉS MEGSZORÍTÁSOK A NYELVHASZNÁLATBAN
2007 Dr. Faragó Kornélia Szabó Szilvia 2008.09.11. A HOVATARTOZÁSI SZERKEZETEK ELBESZÉLÉSE A JELENKORI MAGYAR PRÓZÁBAN
2008 Dr. Rajsli Ilona Tóth Anita 2010.07.13. A NYELVJÁRÁSSAL SZEMBEN KIALAKULT ATTITŰD VIZSGÁLATA BÁCSFEKETEHEGYEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐS TANULÓINAK KÖRÉBEN
2009 Dr. Toldi Éva Gombár Judit 2012.04.24. A TRAUMA ELBESZÉLÉSE KERTÉSZ IMRE, DALOS GYÖRGY ÉS DRAGOMÁN GYÖRGY REGÉNYÉBEN (SORSTALANSÁG, KÖRÜLMETÉLÉS, A FEHÉR KIRÁLY)
2009 Dr. Faragó Kornélia Bába Anikó 2011.10.10. AZ UTAZÁS MINT ÉN-ALKOTÓ PRAXIS AZ UTAZÁSPRÓZA A VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMBAN
2009 Dr. Rajsli Ilona Dosztán Lenke 2011.10.26. A KÓDVÁLTÁS JELENSÉGE ÓBECSÉN A FELNŐTT LAKOSSÁG KÖRÉBEN
2009 Dr. Rajsli Ilona Nacsa Xénia 2011.10.05. A MAGYAR ROVÁSÍRÁS EREDET-ELMÉLETEI
2009 Dr. Faragó Kornélia Berényi Emőke 2011.05.30. A NŐI IDENTITÁS KONSTRUKCIÓJA GERGELY BORISKA ÉS BÖRCSÖK ERZSÉBET PRÓZÁJÁBAN
2009 Dr. Faragó Kornélia Sági Varga Kinga 2011.05.24. A NARRATÍV IDENTITÁSLÉTESÍTÉS VÁLTOZATAI
2009 Dr. Faragó Kornélia Mészáros Krisztina 2010.10.19. NARRÁCIÓ ÉS VIZUALITÁS (VIZUÁLIS NARRATÍV SZERKEZETEK MAJTÉNYI MIHÁLY PRÓZÁJÁBAN)
2009 Dr. Bence Erika Janovics Mária 2010.09.07. A NŐIRODALOM TÖRTÉNETE(I) A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN
2009 Dr. Faragó Kornélia Patócs László 2010.10.05. AZ ÉRZELMEK POÉTIKÁJA A JELENKORI MAGYAR PRÓZÁBAN
2009 Dr. Láncz Irén Tornai Izabella 2012.03.02. MEGGYŐZÉS ÉS MANIPULÁCIÓ A REKLÁMOKBAN ÉS A HIRDETÉSEKBEN
2009 Dr. Rajsli Ilona Engi Georgina 2012.01.31. KÉTNYELVŰSÉG AZ ÚJVIDÉKI KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN
2009 Dr. Faragó Kornélia Gazsó Hargita 2014.06.30. A LEVÉLHAGYATÉK OLVASÁSA (JUHÁSZ ERZSÉBET LEVELEZÉSE)
2009 Dr. Faragó Kornélia Drozdik-Popović Teodóra 2012.03.13. A NARRATOLÓGIAI ELEMZÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI
2010 Dr. Rajsli Ilona Krabók Csilla 2012.10.31. A KÓDVÁLTÁS JELENSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A CSÓKAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK NYELVHASZNÁLATÁBAN
2010 Dr. Toldi Éva Kőműves Tímea 2012.10.04. GYERMEKI NÉZŐPONTOK, GYERMEKI TRAUMÁK
2010 Dr. Horváth Futó Hargita Mészáros Gabriella   AZ IRODALOMÉRTÉS KOMPETENCIÁJA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OLVASÓKÖNYVEK NÉZŐPONTJÁBÓL
2010 Dr. Bence Erika Boldizsár Anna 2011.10.11. A KÉSŐ BAROKK REGÉNY TÖRTÉNETE MÁRTON LÁSZLÓ PRÓZÁJÁBAN
2010 Dr. Rajsli Ilona Huszta Orsolya 2011.11.03. A KONYHA SZÓKINCSE BORNEMISSZA ANNA SZAKÁCSKÖNYVÉBEN
2010 Dr. Toldi Éva Csesznek Tímea 2011.10.07. CSALÁD, IDENTITÁS, ELBESZÉLÉS
2010 Dr. Rajsli Ilona Bózsó Mónika 2011.09.27. A NYELVI TISZTELETADÁS SZOCIOLINGVISZTIKAI VIZSGÁLATA ZENTÁN
2010 Dr. Toldi Éva Péter Krisztina 2011.09.26. NŐI IDENTITÁS, NŐI NÉZŐPONTOK
2010 Dr. Rajsli Ilona Berta Attila 2011.09.22. A BETEGSÉGNEVEK NYELVTÖRTÉNETI VIZSGÁLATA A XVI. SZÁZADI ORVOSI  ÉS FÜVESKÖNYVEKBEN
2010 Dr. Láncz Irén Sós Georgina 2011.09.08. A SZÓBELI AGRESSZIÓRA ADOTT VÁLASZOK PRAGMATIKÁJA
2010 Dr. Faragó Kornélia Kis Tamás 2011.06.27. SZUBJEKTUM-ORIENTÁLT TEREK DÉRY TIBOR BEFEJEZETLEN MONDAT C. REGÉNYÉBEN
2010 Dr. Rajsli Ilona Matyis Angéla 2011.06.24. A NYELVJÁRÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁS A TORDAI NYELVHASZNÁLATBAN
2010 Dr. Rajsli Ilona Pásztor Kornélia 2011.06.24. AZ INTERNETES KÖZÖSSÉGI OLDALAK NYELVHASZNÁLATÁNAK ATTITŰDVIZSGÁLATA AZ ADAI FIATALOK KÖRÉBEN
2010 Dr. Toldi Éva Pintér Noémi 2011.06.27. HUMOR, IRÓNIA, PARÓDIA GRENDEL LAJOS REGÉNYEIBEN
2010 Dr. Rajsli Ilona Karcsú Márta 2013.03.19. A KÓDVÁLTÁS VIZSGÁLATA A SZÉKELYKEVEI MAGYAROK NYELVHASZNÁLATÁBAN
2010 Dr. Faragó Kornélia Herédi Károly 2013.02.12. AZ ÉRZÉKEK POÉTIKÁJA A SZÁZAD ELEJI ÉS A JELENKORI MAGYAR PRÓZÁBAN (ÖSSZEVETŐ POÉTIKAI ANALÍZIS)
2011 Dr. Rajsli Ilona Losonc Zsuzsanna 2012.12.18. A SZÓKÖLCSÖNZÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A MAGYARKANIZSAI, TÖRÖKKANIZSAI ÉS AZ ÚJVIDÉKI DIÁKOK KÖRÉBEN
2011 Dr. Rajsli Ilona Paróci Rita   TÁJSZAVAK ÉS TÁJI FRAZÉMÁK MIKES KELEMEN TÖRÖKORSZÁGI LEVELEIBEN
2011 Dr. Toldi Éva Csuvik Krisztina   A NAIV ELBESZÉLÉS VÁLTOZATAI
2011 Dr. Láncz Irén Anitics Márta   FORMÁLIS DIALÓGUS A VAJDASÁGI MÉDIÁBAN
2011 Dr. Faragó Kornélia Tosztás Andrea 2014.01.24. A NŐI SZUBJEKTIVITÁS JUHÁSZ ERZSÉBET NOVELLISZTIKÁJÁBAN
2011 Dr. Bence Erika Kocsis Lenke 2014.09.25. A MAGYAR VERSES REGÉNY ALAKULÁSTÖRTÉNETE ÉS UTÓÉLETE IMRE LÁSZLÓ ALAPJÁN
2011 Dr. Ispánovics Csapó Julianna Kozma Rita 2013.06.05. SHAKESPEARE MŰVEINEK SZÍNPADI ADAPTÁCIÓJA A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZBAN 1945–2000
2011 Dr. Toldi Éva Pálity Beáta 2013.06.27. AZ IDENTITÁS ALAKZATAI NÉMETH ISTVÁN PRÓZÁJÁBAN
2011 Dr. Toldi Éva Pásztor Zsuzsa 2013.06.27. A HUMOR NARRATÍV STRUKTÚRÁI GRENDEL LAJOS REGÉNYEIBEN
2011 Dr. Rajsli Ilona Pálity Tamara 2013.12.18. A CSANTAVÉRI SZÖVEGES JUHÁSZFOLKLÓR NYELVI VIZSGÁLATA
2011 Dr. Horváth Futó Hargita Zabos Ákos   Z-GENERÁCIÓ ÉS AZ IRODALMI SZÖVEGEK BEFOGADÁSA
2012 Dr. Toldi Éva Mészáros Anikó 2014.07.10. KULTURÁLIS KONTEXTUSOK A CIGÁNYSÁG IRODALMÁBAN
2012 Dr. Toldi Éva Jónás Tünde 2013.10.14. VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMÁK TÁRGYI VILÁGA
2012 Dr. Horváth Futó Hargita Horvát Tímea 2013.11.28. E-TANULÁS ÉS IRODALOMTANÍTÁS
2012 Dr. Horváth Futó Hargita Jaksi Nelli 2014.07.10. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ARANYSÁRKÁNY CÍMŰ REGÉNYE ÉRTELMEZÉSÉNEK MÓDSZERTANI ASPEKTUSAI A KÖZOKTATÁSBAN
2012 Dr. Horváth Futó Hargita Fekete Adrianna 2013.10.16. MULTIMEDIÁLIS MÓDSZEREK AZ IRODALOMTANÍTÁSBAN
2012 Dr. Hózsa Éva Raska Szabina 2013.06.02. AZ ERŐSZAK MEDIÁLIS ASPEKTUSAI ÉS A DETEKTÍVREGÉNY MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉSE AZ OKTATÁSI FOLYAMATBAN
2012 Dr. Utasi Csilla Bakos Erika 2013.07.02. EPOSZI SZERKEZET ÉS BAROKK ISTEN-KÉP ZRÍNYI MIKLÓS SZIGETI VESZEDELEM CÍMŰ EPOSZÁBAN
2012 Dr. Bence Erika Romoda Renáta 2013.09.04. JUHÁSZ ERZSÉBET HATÁRREGÉNY CÍMŰ REGÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE A VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN
2012 Dr. Rajsli Ilona Hallai Hajnalka 2014.02.11. A SZENT BRIGITTA-IMÁK NYELVTÖRTÉNETI VIZSGÁLATA
2012 Dr. Toldi Éva Konc Hajnalka   GION NÁNDOR IFJÚSÁGI REGÉNYEI
2012 Dr. Toldi Éva Benda Török Lívia 2013.09.25. CSATORNAREGÉNYEK A VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMBAN
2012 Dr. Rajsli Ilona Orovec Márta 2013.12.11. NYELVJÁRÁSI JELENSÉGEK A CSANTAVÉRIEK BESZÉDÉBEN
2012 Dr. Utasi Csilla Bicskei Melinda 2014.04.23. FIKTÍV ÉS VALÓS NŐI HANG AZ IDŐBEN ÁRVA BETHLEN KATA ÖNÉLETÍRÁSA
2012 Dr. Faragó Kornélia Bíró Timea   A LOKÁLIS TAPASZTALAT (VAJDASÁGI NŐI ÉLETTÖRTÉNETEK ÖSSZEVETŐ ELEMZÉSE)
2012 Dr. Faragó Kornélia Mikuska Judit 2014. 12. 23. A GYERMEKKOR-ELBESZÉLÉS NARRATOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE
2012 Dr. Faragó Kornélia Gyantár Edit 2015.06.12. IRODALMI SZÖVEG – FORAGTÓKÖNYV – FILMMŰVÉSZET
2012 Dr. Kovács Rácz Eleonóra Tomik Larisza 2014.09.17. NYELVHASZNÁLAT A KÉTNYELVŰ CSALÁDOKBAN
2012 Dr. Pásztor Kicsi Mária Zséli Emese 2014.10.03. A MÉDIAHASZNÁLAT HATÁSA AZ ÖTÖDIK-HATODIK OSZTÁLYOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁS TANULÓK OLVASÁSI KÉSZSÉGÉRE ÉS SZÖVEGÉRTÉSÉRE
2012 Dr. Rajsli Ilona Ric Natália   NYELVVESZTÉS A VAJDASÁGI MAGYAR KIVÁNDORLÓK KÖRÉBEN
2012 Dr. Toldi Éva Vuković Ildikó 2014. 12. 12. AZ IDEGENSÉG ALAKZATAI VARGA ZOLTÁN REGÉNYEIBEN
2013 Dr. Faragó Konrélia Kelemen Emese 2014. 06. 18. CSAK TÁRGYAK MARADNAK TÁRGYAK ÉS SZEMÉLYEK KAPCSOLATA NÁDAS PÉTER EMLÉKIRATOK KÖNYVE ÉS PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK CÍMŰ REGÉNYEIBEN
2013 Dr. Hózsa Éva Berkes Gabriella 2014.07.02. A KOMMUNIKÁCIÓS, A SZOCIÁLIS ÉS AZ EGYÉNI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE A HÁZI OLVASMÁNYT FELDOLGOZÓ TANÓRÁKON
2013 Dr. Kovács Rácz Eleonóra Szécsényi Krisztina 2014.11.14. NYELVJÁRÁSI ATTITŰDÖK SZEGEDI ÉS ZENTAI KERESKEDELMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN
2013 Dr. Toldi Éva Szollár Anna 2014.10.09. GYERMEKKOR-NARRATÍVÁK A VAJDASÁGI MAGYAR IRODALOMBAN
2013 Dr. Hózsa Éva Rekecki Dóra 2014.11.04. SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG, ÖNÁLLÓ FELADATVÉGZÉS ÉS SZÖVEGALKOTÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2013 Dr. Hózsa Éva Bognár Dorottya   A HAZUGSÁG-EFFEKTUSOK IDENTITÁSKÉPZŐ SZEREPÉNEK KOMPARATISZTIKAI VIZSGÁLATA – A SZÖVEGVILÁGOK ÖSSZEFÜGGÉSEI A HUSZADIK SZÁZADBAN
2013 Dr. Utasi Csilla Benedek Miklós 2014. 12. 05. „Sebes testébűl folyt vére patakával”
        Gyöngyösi István Rózsakoszorújának helye a barokk és a keresztény irodalmi hagyományban
2013 Dr. Hózsa Éva Horvát Ivett   A rövidpróza élményközpontú megközelítésének esélyei a tanórán
2013 Dr. Pásztor Kicsi Mária Merzsa Ildikó 2014. 12. 17. A hazudás verbális és nonverbális mutatói férfiak és nők beszédprodukciójában
2013 Dr. Kovács Rácz Eleonóra Tar Erika 2014.10.17. Kupuszinai nyelvjárási attitűdök
2013 Dr. Csányi Erzsébet Zabos Edit   A vizualitás nemei – a verbális és filmes vizualitás szuggesztivitása
        (A Szigorúan ellenőrzött vonatok című Hrabal-regény szövegének és megfilmesített változatának összevető vizsgálata)
2013 Dr. Faragó Kornélia Fehér Dorottya   Danyi Magdolna költészete
2014 Dr. Kovács Rácz Eleonóra Bencsik Timea   Diáknyelvi attitűdök Bácskossuthfalván, Nemesmiliticsen és Pacséron
2014 Dr. Horváth Futó Hargita Kiss Anita 2015.05.06. Színházpedagógiaimódszerekatanteremben ésazirodalomtanításban
2014 Dr. Pásztor Kicsi Mária Dudás Szilvia 2015.06.30. Megakadásjelenségek a középiskolások spontán diskurzusaiban
2014 Dr. Hózsa Éva Adankó Marianna 2015.06.24. Érvelés, érvelő szövegalkotás és vitakultúra a középiskolában
2013 Dr. Toldi Éva Döme Szabolcs 2015.07.03. Határhelyzetek határsértések Varga Zoltán kisprózájában