EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK 

2015, Újvidék

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék  

A JELENTÉSVIZSGÁLAT (ÚJ) HORIZONTJAI

címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez

Helyszín: Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

Időpont: 2015. október 28.

Plenáris előadók:

  • Tolcsvai Nagy Gábor (HU): Kognitív szemantika. Bevezetés és esettanulmány az igéről
  • Sólyom Réka (HU): Nyelvi változás, kreativitás és megértés – napjaink magyar nyelvének neologizmusai
  • Láncz Irén: A mondatszerkezetek szemantikai interpretációja
  • Katona Edit:„Ha férfi vagy, légy férfi.” A férfiasság kódjainak metaforikus megjelenési formái