EGYETEMI NYELVÉSZETI NAPOK 2016, Újvidék

                                                        Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék  

PENAVIN OLGA 100

címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez

Helyszín: Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

Időpont: 2016. október. 25.

Az idei nyelvészeti konferenciát a jeles nyelvész és néprajzkutató, a nyelvjárás-, földrajzinév- és mesegyűjtő, tudományszervező és tanszékvezető Penavin Olga előtt tisztelegve szervezzük meg.

A konferencia központi témáját a dialektológia és a szociolingvisztika kutatásterületei képezik: a nyelvváltozatok problematikája, a dialektusok és regionális köznyelvek (vajdasági) szinkrón állapota, az új technológiák alkalmazása a nyelvjárás-kutatásban és -oktatásban, a nyelvjárások és nyelvi attitűdök összefüggései, a kisebbségi, kontaktushelyzetben levő dialektusok kérdésköre, a dialektológia és a kontaktológia kapcsolata, a (vajdasági) nyelvváltozatok oktatási kérdései, a földrajzinév-gyűjtés és -kiadás aktuális helyzete, változásvizsgálat a toponimák körében, a nyelvjárási lexikográfia kérdései, a frazeológiai gyűjtés lehetőségei.

Mint ahogyan Penavin Olga sem választotta szét a nyelvészeti és a néprajzi gyűjtőmunkát, a nyelvészetiek mellett az idei konferencia is külön figyelmet fordít a vajdasági magyar néprajzi kutatásoknak: mesekutatás és -kiadás, mese és narratológia kérdésköre, a fordítás lehetőségeinek kutatása és prezentálása.

A konferencia lehetőséget nyújt poszterszekció létrehozására is.

A konferencia ingyenes, nyelve: magyar. Április folyamán küldjük a bejelentkezéshez szükséges információkat.

A szervezőbizottság nevében:

Dr. Csányi Erzsébet                                                                           Dr. Pásztor Kicsi Mária

tanszékvezető                                                                                   a szervezőbizottság elnöke

Újvidék, 2016. 03. 18.