TANSZÉKNAP – KONFERENCIA

10.00 Zenei bevezető

10.05 Köszöntők

10.10 Összefoglaló a Tanszék elmúlt esztendei tevékenységéről

10.20  A Penavin Olga 100 konferencia megnyitója, kisfilm

Plenáris előadások

10.30 Hoffmann István: Penavin Olga és a Csűry-iskola

10.50 Kolláth Anna: Nagy elődök nyomában… Nyelvjárások és kutatásuk a Maribori Magyar Tanszéken

11.10 A Sinkó-díj átadása

11.20 Csáky Sörös Piroska: A Penavin Olga 100 kiállítás megnyitója

11.45 Állófogadás a BTK tanári klubjában

Plenáris előadások

Elnöklő: Pásztor Kicsi Mária

12.15  Káich Katalin: A nyelvtörténet művelődéstörténetisége

  1. Raffai Judit: A vajdasági szövegfolklór Penavin Olga hagyatékában

13.00 Ebéd

14.00 Szekcióelőadások

I. Moziterem:

Elnöklő: Gréczi-Zsoldos Enikő

II. Szemináriumi könyvtár

Elnöklő: Csányi Erzsébet

III. Sinkó-terem

Elnöklő: Katona Edit

14.00 Presinszky Károly: Új technológiák alkalmazása a csallóközi nyelvjárások kutatásában

14.00 Csányi Erzsébet:Lírai beszéd és narratív váz  A narráció kérdése Tolnai Ottó és Tomaž Šalamun verseiben 14.00 Ispánovics Csapó Julianna: Penavin Olga életművének recepciója

14.15 Török Tamás: Csallóköz víznevei

14.15 Novák Anikó: „nem győzöm csodálni Köcsög és T. Orbán Olivér gazdag szókincsét”

Tolnai Ottó A tengeri kagyló című kisregényének narratológiai szempontú megközelítése

14.15 Andrić Edit – Halupka Rešetar Szabina: A magyar láb és a szerb noga vezérszavú frazémák vizsgálata
14.30 Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs: Az ö-zés állapota Penavin Olga nyelvjárási atlaszaiban és a mai Szeged nyelvében 14.30 Ondrejcsák Eszter: Kolozsvári Papp László munkássága (A megélhetetlent pótoljuk egymással című tanulmánykötet) 14.30 Katona Edit: A frazématévesztés okainak kontrasztív nyelvészeti alapú vizsgálata
14.45 Lehocki-Samardžić Anna – Molnar Ljubić Mónika: Drávaszögi nyelvhasználat egykor és ma

14.45 Toldi Éva: Irodalom, kódváltás, stílus

14.45 Rajsli Ilona: Történetet hordozó szólások a vajdasági magyar frazémakorpuszban
15.00 Gréczi-Zsoldos Enikő:Palóc nyelvjáráskutatás a XIX. században 15.00 Tóth Tímea: A káromkodás-kultúra vizsgálata egy Végel regényben 15.00 Pásztor-Kicsi Mária: Bácstopolyai és kishegyesi frazémák Penavin Olga gyűjtéséből
15.15 Oszkó Beatrix: Változó szókincs – Penavin Olga nyomában 15.15 Utasi Csilla: Penavin Olga folklorisztikai írásai 15.15 Pápista Zsolt: A magyar kutya / eb vezérszavú frazémák archaikus rétegének elemzése

15.30  Kávészünet

I. Moziterem:

Elnöklő: Lajos Katalin

II. Szemináriumi könyvtár

Elnöklő: Kovács Rácz Eleonóra

III. Sinkó-terem

Elnöklő: Grabovac Beáta

16.00 Lajos Katalin: A „Székely ektiviti” társasjáték nyelvi anyaga: nyelvészet és marketing kereszttüzében 16.00 Molnár Csikós László: A regionális köznyelvek nyelvjárási háttere 16.00 Grabovac Beáta: Érzelmi tartalmak kommunikációja két-  és többnyelvű közegben
16.15 Sólyom Réka: Vajdasági magyar nyelv-használat az online Magyar Szó című napilap cikkeiben és a kapcsolódó olvasói kommentekben 16.15 Tóth Glemba Klára: Surján település népies földrajzi helynevei Penavin Olga nyomán adalékok a Bánáti földrajzi nevek adattárához 16.15 Bíró Anna: Megakadásjelenségek kétnyelvű diákok szóbeli és írásos narratíváiban
16.30 Szűts Zoltán – Törteli Telek Márta: Digitális gyűjtőkörúton – A mémek mint az internetes folklór új jelenségei 16.30 Kovács Rácz Eleonóra: Nyelvjárási jelenségek a mai vajdasági magyar  élőnyelvben 16.30 Vukov Raffai Éva: A diskurzusjelölők szerepe egy csantavéri mesemondó repertoárjában
16.45 Fehér Viktor: Halálhírközlés az augmentált valóságban (A temetkezési szokások digitális jelenségei a Vajdaságban) 16.45 Tolnai Varga Piroska: Regionális nyelvi jegyek tudatosításának fontossága az oktatásban 16.45 Tüskei Vilma: A magyar át igekötő és szerb fordításai – kognitív megközelítés
17.00 Láncz Irén: Csantavéri hiedelemközlések 17.00 Szécsényi Krisztina: A nyelvjárások témaköre néhány magyarországi és egy vajdasági középiskolai tankönyvben 17.00 Józó Andrea: A defrazeologizálódás jelensége a reklámszlogenekben
17.15. Kovács Hédi: A népi orvoslás nyelvhasználatának vizsgálata a vajdasági magyar szövegekben    

17.30 Vacsora