hargita 

Elérhetőségek:

Mob.: +381 63 550 405
Tel.: +381 21 730 741

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Született: Verbász, 1974. november 11.

Oklevelek:

 • ·2001: Magyar nyelv és irodalom tanár, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék,Újvidék
 • 2008: Az irodalomtudományok magisztere (A magiszteri dolgozat címe: Az iskola-narratívák térpoétikai megközelítése), ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
 • ·2010: Az irodalomtudományok doktora (A doktori disszertáció címe: Lokális kontextus, az elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában) ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

Foglalkozás: egyetemi tanár

Szakterület: fordítástudomány, a magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana, komparatisztika

Munkahely:

 • Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
 • Kurzusok: A magyar nyelv és irodalom tanításának módszerana, Műfordítás szerbre/magyarra, Fordítástudomány, Fordítástechnika,                                                                     Komparatisztika és interdiszciplinaritás,         Módszertani innovációk és kompetenciafejlesztés a magyarórán      

PUBLIKÁCIÓK

Önálló tudományos kötetek:

 • Iskola-narratívák (Térpoétikai megközelítés). Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2009.
 • Lokális kontextus, elbeszélői szerepkörök és a szövegek átjárhatósága Gion Nándor opusában. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2012.
 • Gion Nándor. Bibliográfia. Családi Kör, Újvidék, 2010.
 • Végel László. Bibliográfia. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 2014.

Tanulmányok:

 • Éva Hózsa–Hargita Horváth Futó: „Vergessene“ deutsche Übersetzungsanthologien Deutsche Umdichtungen von Werken der ungarischen Literatur zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in der Vojvodina, auf dem Gebiet des heutigen Serbien. Jahrbuch Für Internationale Germanistik, Jahrgang XLVI, Heft 1/2014. Volume 46. 2014. 143–159.
 • Military school-narratives. = Общество, общности, человек: в поисках «вечного мира». Mатериалы VI Международной научной Интернет-конференции (11 ноября 2013 г.); Ред. И.А. Фѐдорова, С.В. Гузениной. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. 198–205.
 • Társadalmi perspektíva, esélyegyelőség, funkcionális analfabetizmus. = Bertók Rózsa–Barcsi Tamás szerk.: Etikák, identitások, perspektívák. Szemelvények az erkölcselmélet és a kortárs hivatásetikák köréből. ETHOSZ Tudományos Egyesület, Pécs, 2013. 319–325.
 • Fordítás–kanonizáció–ideológiák. =Attila Imre, Rita Pletl еd.: Communication Culture and Interlinguistics in Europe – Cultura  Comunicaţională şi Relaţii Translingvistice īn Europa – Kommunikációs Kultúra és Transzlingvisztika Európában. Scientia, Kolozsvár, 2012. 222–234.
 • Hózsa Éva–Horváth Futó Hargita: A tulajdonnevek hozzáférhetősége egy másik kultúrában (Kosztolányi Dezső és Gion Nándor regényeinek fordítása). = Bárdosi Vilmos szerk.: Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013. 163–174. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 149.)
 • ·Textbooks and stereotypes.Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 3, No. 2 (2011) 265–278.                                                                                            

 

Szervezeti és szerkesztőbizottsági tagság:

Маgyar Tudományos Akadémia Külső Köztestülete

Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács

Gion Nándor Emlékház Emlékbizottsága

Gion Nándor Szépirodalmi Pályázat Szervezőbizottsága

Metodički vidici módszertani folyóirat szerkesztőbizottsága