farago kornelia
Elérhetőségek:

Levelezési cím:

Szirmai Károly, 38.

           21235 Temerin,

Szerb Köztársaság

Tel.: 021 842 318

Mob.: 063 18 23 273

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 Született: Temerin, 1956. június, 5.

Oklevelek:

  • ·1980: Magyar nyelv- és irodalomtanár, fordító, könyvtáros, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék,Újvidék
  • 1986: Az irodalomtudományok magisztere (A magiszteri dolgozat címe: A kanonikus novellaszerkezet átalakulásának jelenségei), ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
  • ·2000: Az irodalomtudományok doktora (A doktori disszertáció címe: A regény mint térélmény) ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

Foglalkozás: egyetemi rendes tanár

Szakterület: irodalomelmélet, térpoétika, geokulturális narratológia, kortárs magyar irodalom, fordításkultúra

Munkahely:

  • Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
  • Kurzusok:
  • Alapképzés: Irodalomtudományi irányzatok, Narratológia/prózaelemzés, Stilisztika és retorika, Esztétikatörténet, Stilisztika, Retorika.
  • Mesterképzés: Irodalomelmélet, Irodalom és filmkultúra.
  • Doktorképzés: Térpoétika, Műfajelmélet

 

PUBLIKÁCIÓK

Önálló tudományos kötetek:

Térirányok, távolságok. Térdimanizmus a regényben. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2001.

Kultúrák és narratívák. Az idegenség alakzatai. Forum Könyvkiadó,  Újvidék, 2005.

 Dinamika prostora, kretanje mesta. Studije iz geokulturalne naratologije. Stylos, Novi Sad, 2007.

 A viszonosság alakzatai. Komparatív poétikák,

viszonylati jelentéskörök. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009.       

 

 

 

Tanulmányok (5):

 

Szemléleti terek, helyzeti reprezentációk.  A térgondolkodás dominanciájáról. = Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek. Bibliotheca Scientiae & Artis 6. Bíró Csilla és Visy Beatrix szerk. Bibliotheca Nationalis Hungariae –  Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. 17–24.

Értelmező testek – testértelmezések. Az érzéki öntapasztalat és a másik teste = Test-konceptusok és test-reprezentációk az irodalomban és a kultúrában. Bosros Oszkár, Horváth Kornélia szerk., et, all. Gondolat Kiadó, Budapest, 2014. 11–19.

 

Warianty narraciji geokultrawnej (praktyki muzealizaciji – postmonarhiczne wzorce mówienia. Przet: Kinga Pitrowiak–Junkiert. Porównania. XI. TOM. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, 2012/11., 15– 31.

The questions and perspektives of geocultural narration. The “referencial productivity” of fiction. Anachronia (Hamburg, Germany), 2010/10. 100–113.

Az átléphetetlen határvonal. Vágy és distancia: interkulturális jelentésviszonylatok – Die Unüberschreitbare Grenzlinie. Sehnsucht und Distanz: interkulturelle Bedeutungsrelationen.  On the Road – Zwischen Kulturen unterwegs. Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire, Andrea Seidler (Hg/Eds.), Schriftenreiche für die Forschungbereiche der Abteilung Finno-Ugristik. Institut für Europäische und Vergleichende Sparch- und Literaturwisenschaft an der Univerität Wien. Band 7. LIT Verlag, S., Wien, 2009, 257-264.

 

Szervezeti és szerkesztőbizottsági tagság:

 

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának tagja 
A Szerb PEN Club választott tagja
Az MTA határon túli köztestületének tagja

A Vajdasági Irók Egyesülete igazgatóbizottságának tagja 

A Híd irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat főszerkesztője

Az Interkulturalnost című folyóirat tanácsának a tagja  Díjak:

Schöpflin Aladár Kritikusi Ösztöndíj  – 2005

Híd Irodalmi Díj  – 2006

Déry Tibor-díj – 2010

Híd Irodalmi Díj  – 2010