Elérhetőségek:

Levelezési cím: Kiss Ferenc utca 13., 25262 Kupuszina

Mob.:  +381 63 86 00 511

+381 60 3 786 139


Tel.: +381 25 786 139

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Született:  Bezdán, 1967. november 04.

Oklevelek:

  • ·1991: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
  • 1998: Az irodalomtudományok magisztere (A magiszteri dolgozat címe:  A XIX. századi magyar irodalom értékelései és értelmezései a XX. századi magyar irodalomtörténet-írásban), ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
  • 2007: Az irodalomtudományok doktora ( A történelmi regény műfaji változatai a 19. századi magyar irodalomban – Az Abafitól A fekete városig) ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

Foglalkozás: egyetemi tanár

Szakterület:irodalomtörténet

Munkahely:

  • Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
  • Kurzusok: A magyar felvilágosodás irodalma, A magyar romantika irodalma, Regény és történelem, Népköltészet, Az irodalomtörténet elmélete és története, Az irodalmi monográfia

PUBLIKÁCIÓK

Önálló tudományos kötetek:

Könyvkereskedés. Tanulmányok, esszék, kritikák. Életjel, Szabadka, 1997

Szemközt a művel. Tanulmányok, esszék, kritikák. Életjel, Szabadka, 1999

A kert árnyéka. Tanulmányok, esszék, kritikák. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2007

A XX. század metaforái. Értelmezések, elemzések, bírálatok a magyar irodalom köréből. zEtna, Zenta, 2008

Másra mutató műfajolvasás. A vajdasági magyar történelmi regény a XX. század utolsó évtizedében. Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2009

A múlt horizontja. A történelmi regény műfaji változatai a XIX. századi magyar irodalomban. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2011

Arachné szőnyege. A magyar irodalom alakulástörténeti „szövevénye” a XVIII. század végétől napjainkig. BTK – VMFK, Újvidék, 2012

Tanulmányok (5):

Bence Erika 2014. Virtuális irodalomtörténet – versek tükre = Tükör. KonTEXTus könyvek 8. Szerk. Csányi Erzsébet. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 87–99.

 

Bence Erika 2014. Herczeg Ferenc és a történelmi regényhagyomány. A „jókaizás” jelensége Herczeg Ferenc életművében = Egy patrícius a titkok kapujában. Tanulmányok és dokumentumok Herczeg Ferenc születése 150. évfordulójának tiszteletére. Szerk. Mák Ferenc. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014. 37–45.

 

Bence Erika 2014. 'Transfers' in Hungarian Literature from Vojvodina = Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 6, 1. 2014, 53–61.

Bence Erika 2013. A Bánk bán és a Mic bán-monda kérdése = Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Kњига XXXXVIII–1. – Annual Review of the Faculty of Philosophy University of Novi Sad.  Volume XXXVIII–1.  Нови Сад: Филозофски факултет., 137–151.

Bence Erika 2013 [2014]. Archetipikus és modern hősök a magyar történelmi regényben = Kulturális identitás és alteritás az időben. Szerk. Pieldner Judit – Pap Levente – Tapodi Zsuzsa – Forisek Péter – Papp Klára. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2013 [2014], 249–267 [Speculum Historie Debreceniense 16.]

Szervezeti és szerkesztőbizottsági tagság:

A Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestületének tagja

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja

A VMAT programbizottságának tagja

A VMFK programbizottságának tagja, tutora

Az ETHOSZ Tudományos Egyesület tagja

A Létünk folyóirat fő- és felelős szerkesztője

A Tanulmányok folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Díjak:

A Cédrus Művészeti Alapítvány Nívódíja – 2009