Új kiadvány Sziveri János műveiről: Bal-kánon

Bal kanon fedolap keszen

Bal-kánon címmel Sziveri János műveivel foglalkozó tanulmánykötetet (Tanulmányok Sziveri János műveiről. Szerkesztette Csányi Erzsébet. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2015.) adott ki a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium az Opus Könyvek 2. darabjaként. A sorozat első kiadványa is Sziverihez kötődött, ugyanis Lábadi Zsombor eszéki kutató Sziveri-monográfiája jelent meg 2008-ban Opus Könyvek 1-es jelzéssel.

A kötet szerkesztője Csányi Erzsébet, aki előszavában megállapítja, hogy a vajdasági magyar tudományosság még mindig nagy adósa Sziveri Jánosnak. A tanulmánygyűjteményben kiváló vajdasági, szlovákiai és magyarországi szerzők, egyetemi tanárok foglalkoznak a vajdasági költővel. Sziveri életműve az itthoni és az egyetemes magyar irodalmi kánonban is folyamatosan vívja harcát az őt megillető helyért, a legnagyobb hiányosságok azonban éppen Vajdaságot jellemzik, aminek okára szintén a kutatók feladata rámutatni. Amint az előszóban olvassuk: »A kötet szerkesztőjének célja mindenekelőtt a hazai, vajdasági Sziveri-recepció fellendítése, a költői életmű adekvát beágyazása a vajdasági magyar irodalom történetébe, friss olvasatok gerjesztése, a költői szó lobogásához szükséges szabad szellemiség, levegő biztosítása. Mert Sziveri János lovának „patkója idevaló”, s amit kikapar a fölszín alól, annak jelentésárnyalatai a mi szemünkben villódznak a legpazarabb fénytörésben - időszerűbben, mint bármikor.«

A Bal-kánon című versben a költő az aktuális zsarnok portréjából indul ki, de a mindenkori tirannus anatómiájáig jut. A vers alanya a lét ürülését, „ködlő” otthont sem lelő vendégeket, a nehézkedésnek behódoló „gyáva népséget”, alkonyatot, „vermelő csatát” észlel. És mindvégig ott látja az animalitásába taszított, vesződő, impotens tirannust. „Látja-e sorát bárki tirannusoknak? / Ki fogja majd megalkotni fel-/magasztalásukat – és ingatag / hatalmukat majdan ki dönti meg? / Csöndnek csőd az ára.”

A kötet szerzői: Lábadi Zsombor (Horvátország), Szabó Gábor (Magyarország), Csehy Zoltán (Szlovénia), Németh Zoltán (Szlovénia), Virág Zoltán (Magyarország), valamint Csányi Erzsébet, Roginer Oszkár, ​Ispánovics Csapó Julianna, Lábadi Lénárd, Slezák Lázár, Samu János Vilmos, Beke Ottó, Novák Anikó. Fedőlapterv: Antal László.

A kiadványt Újvidék Város és a Magyar Tudományos Akadémia támogatta.

B. E.