Kulturális regiszterek, társadalmi nemi megközelítések, interkulturalitás - Hungarológiai Közlemények 2016/2

 

A Hungarológiai Közlemények 2016. évi 2. számában három írás foglalkozik a kora modern angol irodalom kulturális regisztereinek kérdéseivel.MATUSKA Ágnes Udvari és populáris kultúra a kora modern Angliában című dolgozatában a téma elméleti alapvetését végzi el. PIKLI Natália a kora újkori populáris kultúra angliai változatait, STRÓBL Erzsébet pedig a Tudor udvari kultúra és az Erzsébet-kultusz témáját járja körül.

FARAGÓ Kornélia Daša Drndić Sonnenschein című regényében a poétikai testhasználat jellegzetességeit vizsgálja. KATONA Edit „Ha férfi vagy, légy férfi” címmel aférfiasság kódjainak metaforikus megjelenési formáiról értekezik. TORGYIK Judit az iskola világában megjelenő interkulturális nevelés aktualitásait mutatja be. MÁK Ferenc művelődéstörténeti dolgozata vidékünk múltjával foglalkozik, jeles egyéniségének, Magalits Edének a portréját rajzolja meg. LÁNCZ Irén legújabb kutatásának eredményeit teszi közzé, a rádióban elhangzott dialógusok jellemzőit dolgozza fel.

A Hungarológiai Közlemények megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta.

A folyóirat az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának jegyzetellátó boltjában vásárolható meg.

Elektronikus elérhetősége: http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/hk

 

HK 2016 02 borito

 

 

 

bga logo