HK 2016 01 borito

Filmkultúra, nyelvészet, szemantika

Hungarológiai Közlemények 2016/1

 

 

A Magyar Tanszék tudományos folyóirata, a Hungarológiai Közlemények 2016. évi 1. számának tanulmányai két témakört ölelnek fel: filmkultúrával, valamint nyelvészet és szemantika összefüggéseivel foglalkoznak.

GELENCSÉR Gábor Népszerű filmkultúra az államszocializmus korában címmel a magyar bűnügyi film történetét mutatja be, jellegzetességeit vázolja. PIELDNER Judit Bódy Gábor és Jeles András filmművészetére fókuszálva a magyar avantgárd filmben megjelenő hang-kép kapcsolatok viszonylatrendszerét vizsgálja.

TOLCSVAI NAGY Gábor Kognitív szemantika (Bevezetés és esettanulmány az igéről) című tanulmányában a kognitív szemantika alapfogalmait járja körül, majd ennek megfelelően az ige általános és magyar jelentését vázolja. RAJSLI Ilona a XVI‒XVII. századi szomatikus frazémák szerkezeti és szemantikai kérdéseit tárja fel. LUKÁCS András magyar nyelvű útikönyvek elemzésével foglalkozik, a római toponimák előfordulásának változatairól értekezik. ANDRIĆ Edit kutatásának középpontjában a nyelvi kölcsönhatások állnak, dolgozatában kimutatja, milyen szerb alaktani és mondattani hatások érik a vajdasági magyar diáknyelvet. BIRÓ Enikő romániai magyar példákon mutatja be a kisebbségi kétnyelvűek nyelvtanulási hiedelmeit és az egyetemi hallgatók nyelvtanulási motivációit. MOLNÁR CSIKÓS László a szavak és a szókapcsolatok közötti jelentésmegoszlás kérdésével foglalkozik.

A Hungarológiai Közlemények megjelenését a Bethlen Gábor Alap támogatta.

A folyóirat az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának jegyzetellátó boltjában vásárolható meg.

Elektronikus elérhetősége: http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/hk

Kiadványaink támogatója a Bethlen Gábor Alap, Budapest 

  

 bga logo