2017 HK borito 2017 1

A Magyar Tanszék tudományos folyóirata, a Hungarológiai Közlemények 2017. évi 1. számának tanulmányai változatos témaköröket ölelnek fel, versértelmezéseket és nyelvészeti dolgozatokat tartalmaznak: kitekintenek a világirodalom folyamataira, valamint a folklór és az internetes folklór jelenségeire. HORVÁTH Kornélia Petri György Valami Ismeretlen című kötetének szonettjeit vizsgálja, STURM László Vas István költészetének világfelfogásáról ír. TAPODI Zsuzsa két posztszovjet írónő, Szvetlana Alekszijevics Elhordott múltjaink és Marina Sztyepnova Lazar asszonyai című alkotásában dokumentum és fikció kölcsönhatását elemzi. MOLNÁR György, SZŰTS Zoltán és TÖRTELI TELEK Márta a szóbeliség és az írásbeliség „széles határán” megjelenő internetes folklór jelenségeivel, azon belül is a mémekkel és a hungaromémekkel foglalkozik. SÓLYOM Réka tanulmánya a Magyar Szó online cikkeiben és a kapcsolódó olvasói kommentekben vizsgálja a magyarnyelv-használatot. RAJSLI Ilona a vajdasági magyar frazémakorpuszban a történetet hordozó szólásokat vizsgálja, PRESINSZKY Károly a csallóközi nyelvjáráskutatásban alkalmazott új technológiákról számol be, ANDRIĆ Edit és HALUPKA REŠETAR Szabina pedig a magyar láb és a szerb noga vezérszavú frazémák kontrasztív vizsgálatát végzi el.

A folyóirat az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának jegyzetellátó boltjában vásárolható meg. Elektronikus elérhetősége: http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/issue/archive

bga logo 2018