IRODALOMTÖRTÉNET ÉS ALKOTÁSI FOLYAMAT

Hungarológiai Közlemények 2021/4

hk borito 2021 04

A Hungarológiai Közlemények 4. számában UTASI Csilla a Körmöcbányai táncszó kulturális kontextusáról értekezik, WIRÁGH András Cholnoky László publikálási módszeréről írt. BENCE Erika Munk Artúr A hinterland című regényének befogadástörténetével, KOCSIS Lenke a verses regény műfajnév megjelenésével foglalkozik. KATONA Edit középiskolások szövegértését és szövegalkotását vizsgálja. BARTHA Katalin a színészek játékával, a természetesség jelenségével foglalkozik. VÖRÖS István esszéjében azt a kérdést teszi fel, hogy önálló lehet-e a tudomány nyelve.

 

A folyóiratot az újvidéki Bölcsészettudományi Kar jegyzetellátó boltjában lehet megvásárolni. Interneten is olvasható: https://hungarologiaikozlemenyek.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/index

bga logo 2018