AZ OKTATÁS KIHÍVÁSAI

Hungarológiai Közlemények 2021/3

hk borito 2021 03

A Hungarológiai Közlemények 3. számában BEDNANICS Gábor Struktúrák és térkompozíciók Szabó Lőrinc költészetében címmel tette közzé tanulmányát. BALÁZS Imre József az erdélyi Markó Béla első két kötetének verseiről értekezett. SMID Róbert az irodalmi monsztrőzitással, a horror kialakulásával foglalkozott világirodalmi kontextusban, Shelley, Stevenson és Lovecraft munkásságát vizsgálva. PÁLFALVI Lajos Józef Mackiewicz háborús tematikájú regényeit elemezte. NÁDOR Orsolya arról írt, hogy hogyan jelenik meg az alkalmazott nyelvészet a kisebbségi felsőoktatásban. KISS Dávid és SZŰTS Zoltán a populáris irodalom helyét és szerepét vizsgálta az olvasás- és élményközpontú irodalomtanításban. TÓTH Ágota összehasonlító tantervelemzése arra keresi a választ, hogy a Kárpát-medencei tantervek mennyire vannak összhangban a hatékony és korszerű irodalomtanítással. 


A folyóiratot az újvidéki Bölcsészettudományi Kar jegyzetellátó boltjában lehet megvásárolni. Elektronikus elérhetősége: https://hungarologiaikozlemenyek.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/index

bga logo 2018