KULTURÁLIS EMLÉKEZETTŐL A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNYIG

Hungarológiai Közlemények 2021/2

hk borito 2021 ö2

A Hungarológiai Közlemények 2. száma a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének közreműködésével jött létre. POLGÁR Anikó a kulturális emlékezet formáit vizsgálta Devecseri Gábor Bikasiratójában. BAKA L. Patrik az archaikus, a vulgáris és a popkulturális irodalmi nyelv metszéspontjában elemezte Huszti Gergely Mesteralvók hajnala című regényét. Kiss Tímea azt vette számba, hogyan jelennek meg Ady Endre versei a tankönyvekben. Lőrincz Gábor és Lőrincz Julianna Jókai Mór szókincséről és szóalkotási módjairól értekezett az írói szótárak tükrében. ISTÓK Béla, TÓTH Sándor János és N. VARAGYA Szilvia a fonetika tanításának problémáiról és a lehetséges memóriamankókról írt. SIMON Szabolcs Vágsellye város kétnyelvűségét, SCHIRM Anita pedig a koronavírus-járvány metaforáit tanulmányozta.

 

A folyóiratot az újvidéki Bölcsészettudományi Kar jegyzetellátó boltjában lehet megvásárolni. Elektronikus elérhetősége: https://hungarologiaikozlemenyek.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/index

bga logo 2018