A PUSZTA MINT TOPOSZ

Hungarológiai Közlemények 2021/1

hk borito 2021 01

A Hungarológiai Közlemények 2021/1. számában PAPP Ágnes Klára Móricz Zsigmond Úri muri című regényében táj, lélek és kultúra összefüggéseit vizsgálta. RUDAŠ Jutka Dragan Velikić poétikájáról, Marko ČUDIĆ Krasznahorkai László műveinek fordítási kihívásairól írt. SZABÓ Réka az elme metaforáit vizsgálta az ómagyar kori szövegemlékekben. LAJOS Katalin a szexualitásról való beszéd frazeológiáját tanulmányozta Csíkszentdomokoson, Bartha Krisztina és VIRÁG Ibolya Dalma a tanárok nyelvi agressziójára világított rá. LŐRINCZ Gábor, ISTÓK Béla és N. VARAGYA Szilvia a weboldalak iskolai oktatásban betöltött szerepéről értekezett. SINKOVICS Balázs szegedi beszélőkkel készített interjúkban vizsgálta az egyéni nyelvhasználat változatosságát.


A folyóiratot az újvidéki Bölcsészettudományi Kar jegyzetellátó boltjában lehet megvásárolni. Elektronikus elérhetősége: https://hungarologiaikozlemenyek.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/index

 

bga logo 2018