ELEMZÉSEK, ÉRTELMEZÉSEK

Hungarológiai Közlemények 2017/4

hk borito 2017 04

A Hungarológiai Közlemények 4. száma Z. VARGA Zoltán Karátson Endre Otthonok című kétkötetes önéletírásában a kulturális önazonosság, a történeti trauma és a személyes élettörténet összefüggéseit vizsgálja. VINCZE Ferenc A kontextuálás módszertani lehetőségei egy román nyelvű magyar irodalomtörténetben címmel értekezik. THIMÁR Attila a nem látott képek vizuális poétikáját taglalja Berzsenyi Dániel A bonyhai grotta című versének elemzésével. LŐRINCZ Julianna a humor stílusalakzatait vizsgálja Szabó Magda leveleskönyvében, HÓZSA Éva Đurđica Stuhlreiter horvát írónő gyerekkönyveit mutatja be, VÖRÖS István a cseh Karel Jaromír Erben és Arany János balladáinak közös vonásaira mutat rá. KATONA Edit tanulmányának témája két igekötős igéhez kötődő tárgyas vonzatszerkezet (átmesél valamit, átfordít valamit) vizsgálata.

A folyóirat az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának jegyzetellátó boltjában vásárolható meg. Elektronikus elérhetősége: http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/issue/archive

 

bga logo 2018