KULTURÁLIS ÁTSZÖVŐDÉSEK ÉS NYELVVÁLTÁSOK

Hungarológiai Közlemények 2017/3

hk borito 2017 03

A Hungarológiai Közlemények 2017. évi 3. száma a Pécsi Tudományegyetemen a Kultúra- és tudományköziség. Magyarságtudomány a 21. században címmel 2016. augusztus 22-e és 26-a között megrendezett VIII. Hungarológiai Kongresszuson, az Orbán Jolán és Z. Varga Zoltán vezetésével létrejött Kulturális átszövődések és nyelvváltások a kortárs irodalomban című szimpóziumon elhangzott előadások szerkesztett változatát közli.

GÖMÖRI György (Cambridge) Békássy Ferenc angol–magyar költő életét és munkásságát mutatja be. Z. VARGA Zoltán (Pécs) a kulturális önazonosság, a történeti trauma és a személyes élettörténet jelenlétét vizsgálja Susan Rubin Suleiman önéletírásában. ROGUSKA Magdalena (Varsó) Agota Kristof, Melinda Nadj Abonyi és Ilma Rakusa műveinek identitásnarratíváit elemzi. TOLDI Éva (Újvidék) Terézia Mora prózájának köztességtapasztalatairól értekezik. MEDVE A. Zoltán (Eszék) nyelv, identitás, kultúra, fordíthatóság kérdéseivel foglalkozik Dubravka Ugrešić, Mirko Kovač és Miljenko Jergović prózájában. DOBSZAI Gabriella (Eszék) Dubravka Ugrešić Štefica Cvek az élet sűrűjébencímű regényének intertextualitását taglalja. KESERŰ József (Komárom) ironikus történelemszemlélet és mágikus realizmus összefüggéseit vizsgálja Grendel Lajos Nálunk, New Hontban és Hunčík Péter Határeset című regényében. CSÁNYI Erzsébet (Újvidék) kapcsolattörténeti tanulmánya Tomaž Šalamun és Tolnai Ottó költészetének párhuzamait tárja fel. SAMU János Vilmos (Szabadka) Ladik Katalin rendhagyó önéletírásának szubjektumfilozófiai vonatkozásaira mutat rá. NOVÁK Anikó (Újvidék) vajdasági magyar folyóiratokat vizsgálva vizualitás és textualitás viszonyát tárja fel. HULPA Diána (Ungvár) a Dmitro Keselja kárpátaljai ukrán író műveiben fellelhető hungarizmusokat veszi számba.

A folyóirat az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának jegyzetellátó boltjában vásárolható meg. Elektronikus elérhetősége: http://epub.ff.uns.ac.rs/index.php/hk/issue/archive

bga logo 2018