Vajdasági magyar felsőoktatási magazin

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2009 novemberében adta ki a Stúdium című ingyenes, szemeszterenként megjelenő, magyar nyelvű magazin első számát. Főszerkesztője dr. Csányi Erzsébet, vizuális arculatát Török Erna tervezi, a számok szerzői, szerkesztői egyetemi hallgatók.

Célközönségét a vajdasági egyetemi hallgatók és egyetemi tanárok, a vajdasági magyar tudományos és művészeti élet szereplői képezik.

A vajdasági magyar felsőoktatási térség szereplői meglehetősen szétszóródnak, a két legfontosabb egyetemi város Újvidék és Szabadka, ahol sok kar nyújt lehetőséget a diploma megszerzésére. A magazin célja, hogy egységben láthassuk ezeket a szegmenseket.

A színes, gazdag képanyaggal, korszerű vizualitással és művészi igénnyel készített újság elsősorban éppen küllemével szólítja meg a fiatalokat.

A lap kreatív műhelye tematikailag is egyedülálló: a vajdasági magyar felsőoktatási/tudományos közélet tükreként, pillanatnyi helyzetképeként szolgál – az egyetemisták szemszögéből. A periodikum rálátást biztosít a felsőoktatási továbbképzési lehetőségekre, a bolognai reformfolyamat helyi megvalósulási formáira, híreket, interjúkat, portrékat közöl az Újvidéki Egyetem újvidéki és szabadkai karain dolgozó és tanuló akadémiai polgárokkal, foglalkozik az egyetemista élet hétköznapjaival, kulturális lehetőségekkel, ösztöndíjakkal, versenyekkel, díjakkal, karrier-egyengetéssel, diákmunkával, az MNT ösztöndíjaival, valamint a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium tevékenységével, külön a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia időszerű eseményeivel.

A magazin 2013 óta a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium és a BTK közös kiadásában lát napvilágot – serkentve a magyar szakosokat az újságírói műfajok és az újságszerkesztés gyakorlására.