VMTDK-MŰHELY

A Magyar Tanszék hallgatói az 1970-es években tartottak néhány TDK-konferenciát Újvidéken, felvették a kapcsolatot a szegedi bölcsészhallgatókkal, részt vettek a pécsi és egri OTDK-án.

Az 1990-es években ismét fellendült a TDK-zás hagyománya a tanszéken.

2002 óta pedig a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium szervezi meg minden évben a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát (VMTDK) az Újvidéki Egyetem valamelyik karán.

A Magyar Tanszék hallgatói kutatásaikkal, produkcióikkal rendszeresen részt vesznek a VMTDK munkájában.

A tanszék által szervezett TDK-műhelymunka a VMTDK-ra való felkészülést szolgálja, serkenti a bölcsészhallgatók tudományos-művészeti kutatásait.  

A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és művészetek minden területét:

 1. élő természettudományok
 2. élettelen természettudományok
 3. műszaki tudományok
 4. társadalomtudományok
 5. humán tudományok
 6. művészetek

A VMTDK Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente mintegy 150 hallgató vesz részt új kutatási eredményeivel. (2002, I. VMTDK, Szabadka, 56 résztvevő; 2003, II. VMTDK, Újvidék, 76 résztvevő; 2004,  III. VMTDK, Zenta, 82 résztvevő; 2005, IV. VMTDK, Szabadka, 98 résztvevő ; 2006, V. VMTDK, Újvidék, 97 résztvevő; 2007, VI. VMTDK, Újvidék, 82 résztvevő; 2008, 7. VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK, Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék, 150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő, 11. VMTDK, Szabadka, 188 résztvevő, 12. VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő, 13. VMTDK, Újvidék, 135 résztvevő).

A VMTDK célja:

 • magyar nyelvű, Kárpát-medencei hatókörű, tudományos-művészeti fórumot teremteni az Újvidéki Egyetem hallgatói számára
 • a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítése a vajdasági felsőoktatásban és tudományosságban
 • az Újvidéki Egyetemnek mint többnyelvű egyetemi modellnek a fejlesztése
 • tervszerűbbé tenni a vajdasági magyar elitképzést
 • ösztönözni a tudományos igényű, innovatív, értékteremtő tevékenységet a felsőoktatásban
 • hozzájárulni a vajdasági magyar közösség iskolázottsági szinjének növeléséhez, képzési és önképzési lehetőségeinek bővítéséhez
 • hozzájárulni a fiatal szakemberek társadalmi érvényesüléséhez, a minőségvédelem biztosításához
 • hozzájárulni a vajdasági magyar tudományos és művészeti közélet fellendítéséhez.